Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası, 1. Basım – Düzeltme Notları

Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası / Arkadaş Z. Özger

Yayına Hazırlayan: Kenan Yücel, 1. Basım, Nisan 2014, Ve Yayınevi

 

DÜZELTME NOTLARI

s. 17 – Şiirin ikinci dizesi “benim ellerim toplar hüzünleri bir yerlerde” biçimindedir. Dizenin başında yer alan “benim” sözcüğü yanlışlık sonucu şiirde yer almamıştır.

s. 23 – “dayayıp sırtımı gecenin duvarına” dizesindeki “sırtımı” sözcüğü “sırtını” biçiminde yanlış yayımlanmıştır. Doğrusu “sırtımı”dır.

s. 29 – “ey benim ergenliğim belki yine gelirim” dizesindeki “ergenliğim” sözcüğü “erginliğim” biçiminde yanlış yayımlanmıştır, doğrusu “ergenliğim” olacaktır.

s. 95 – “gövdem kan içinde yüreğim ağrıyor” dizesindeki “ağrıyor” sözcüğü dizgi yanlışı sonucu “ağrıvor” biçiminde yayımlanmıştır, doğrusu “ağrıyor” olacaktır.

s. 118 – “Güzleme” şiirine ilişkin notlarda yer alan “Şiirin üçüncü kesitinin ikinci dizesi ‘kan pıhtılaşınca bordo olur’, Sevdadır‘ın 4, 5 ve 6. basımlarında ‘kan pıhtılaşınca bordoya’ biçiminde yanlış yazılmıştır.” cümlesinin doğrusu şu biçimdedir: “Şiirin üçüncü kesitinin ikinci dizesi Şiirler’de ‘kan pıhtılaşınca bordo olur’ biçiminde yanlış yazılmıştır.”

s. 126 – “Aygın” şiirine ilişkin notların son paragrafı “Müfreze” şiirine ilişkin bir not olup dizgi yanlışı sonucu burada yer almıştır.

s. 132 – “Uyarca” ve “İlhanca” başlıklı şiirlere ilişkin notlarda bu şiirlerin ilk olarak Sevdadır‘ın 5. basımında yayımlandığı bilgisine yer verilmiştir. Bu iki şiirin ilk olarak Veysel Çolak tarafından yayımlanan Dize dergisinin Mart 1997 tarihli 17. sayısında yayımlandığını kitabın yayımlanışından sonra öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bilgi yeni baskılarında Kaynakça bölümüne şu biçimde eklenecektir: “İlhanca”, Dize, Mart 1997, S. 17, s. 4; “Uyarca”, Dize, Mart 1997, S. 17, s. 4. (Bilgilendirme için Veysel Çolak’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.)

s. 135 – Şiir Başlıkları Dizini’nde “Aşkla, Sana” şiirinin başlığı “Aşkla Sana” biçiminde yanlış yazılmıştır, doğrusu “Aşkla, Sana”dır.

Ve Yayınevi, “okura saygı” ilkesini her aşamada gözeten bir yayınevidir.

Bilgilendirir, düzeltir, okurlarımızdan özür dileriz.

Ve Yayınevi

Bir yorum yazın