Tevfik Fikret, “çağına kadar süregelmiş şiir anlayışını değiştiren” büyük şair… Tevfik Fikret’i doğumunun yüz elli ikinci yılında saygı ve sevgi ile anıyoruz. Onu, Abdülhamit’in istibdat döneminde yazdığı, bütün zamanlara seslenen “Sis” şiiriyle selamlıyoruz, A. Kadir’in yenileştirmesiyle… SİS Gene bir sis kaplamış ufuklarını, inatçı bir sis, gitgide büyüyen bir ak karanlık.Okumaya devam et