“Şiirin Öğeleri ve İşlevi” Kitabı Üzerinden Şiire Dair Kişisel Notlar (Ertuğrul Rast)

Mahalle Mektebi, Mayıs-Haziran 2015, Sayı: 23, s. 115-116

Mahalle Mektebi, Mayıs-Haziran 2015, Sayı: 23, s. 115-116

Kitap ve Yazarı Hakkında Kısa Bilgi

İspanyol filozof, şair ve yazar George Santayana yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşamış en önemli düşünürlerden biri olarak anılmaktadır. Santayana’nın öğrencileri arasında T.S. Eliot, Robert Frost, Gertrude Stein, Wallace Stevens gibi şair ve yazarlar bulunmaktadır. “Şiirin Öğeleri ve İşlevi” makalesi 1900 yılında yayımlanan “Şiire ve Dine Dair Yorumlar” kitabının bir bölümüdür. Makale Volkan Hacıoğlu tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve kitap olarak VE Yayınları’ndan çıkmıştır.

1.

Santayana makalesine şiire tanım getirmenin çaresizliği üzerine düşüncesiyle giriş yapar. Şiire dair bir tanımın –yetersiz de olsa- “sayılar” ve “ölçü” üzerinden yapılabileceğini söyler. Çünkü “sayılar” şiire eş anlamlıdır ve “ölçü” güzelliği ve hakikati en iyi anlatan kelimedir. Çünkü Santayana’ya göre “İncil’i okurken anlarız ki Yaratıcı, Doğa’yı boşluktan ağırlıklarla, ölçülerle, sayılarla çıkarmıştır.” Zen Budizmi’nde de dünya “on bin nesne” olarak tanımlanıyor, sanıyorum bu da bize sayılar ve ölçü hakkında bir fikir verecektir. Aklımıza şu soru gelir: Evrenin kökeninde şiir mi bulunmaktadır? Okumaya devam et

Özge Dirik Şiirleri (Ertuğrul Rast)

Hece  HECE-ND

Hece dergisinin Aralık 2014 tarihli 216. sayısında Ertuğrul Rast Özge Dirik‘in şiirleri hakkında yazmış. Yazıdan kısa bir alıntı yapalım:

“Dirik’te kötümserlik tüm doğallığıyla bizi karşılar, çünkü dünya belki de ‘mümkün dünyaların en kötüsü’dür. Schopenhauer bize bu kötümserlik karşısında üç çözüm önerisi sunar. Bunlardan ilki sanat’tır, fakat sanat sadece kendisiyle iştigal edildiği zamanlarda insanı ‘istenç’ten ve ‘can sıkıntısı’ndan yani bu kötü dünyadan kurtarabilir. Sanat zamansız ve mekânsız oluşuyla yeni bir evrenin içine bizi çekmektedir o anlarda, bu dünyadan başka bir yerdir sanat. Schopenhauer şiir bağlamında özellikle ‘lirik şiir’in bu çözüme yardımcı olabileceği kanaatindedir. Özge Dirik‘in şiirlerine baktığımızda da karşımıza lirik öğeler taşıyan bir şiir çıkmaktadır. Dirik’in yazdığı şiirlerle bu dünyadan Schopenhauer’ın görüşleri doğrultusunda bir çıkış aradığını iddia edebiliriz.”

“Kötülük, Kötümserlik Üzerine Bir Okuma: Özge Dirik Şiirleri”, Ertuğrul Rast, Hece, Aralık 2014, Sayı 216, s. 110.

özge dirik şiirleri