Ömer Erdem 14.11.2014 tarihli Radikal Kitap‘ta Şiirin Öğeleri ve İşlevi  hakkında yazdı. George Santayana şiiri bir tür din olarak görür. Şiirin işlevi hatta şair de bu dinin içindedir. “Edebiyatın ve özellikle şiirin popülerleştirilmeye çalışıldığı, şiirle reklamın hiçbir zaman olmadığı kadar birbirine yaklaştığı, yeni ‘star’ çıkarır gibi neredeyse her ay ‘piyasa’yaOkumaya devam et

  Kitle kültürü üzerinden topluma dayatılan sahte sanat anlayışını reddetmek için, bugünün poetik tahakkümünün önce farkına varmak ve sonra bu tahakkümü kırmak için geleceğin göğüne atılmış bir işaret fişeği… Estetik teorisine, spekülâtif felsefeye ve edebiyat eleştirisine önemli katkıları olmuş, yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşamış en önemli düşünürlerden biri olan İspanyolOkumaya devam et